Poniżej znajdziecie opis systemu rozgrywek w trakcie IV sezonu. Zachęcamy do zapoznania się. Co do założeń - są one ostateczne, natomiast drobne korekty zostaną wprowadzone jedynie w nadzwyczajnych przypadkach, np. gdy do ligi zgłosi się mniej drużyn niż zakładamy.

Miejsca przewidzieliśmy dla trzydziestu dwóch zespołów. Sezon zostanie podzielony na trzy etapy: I faza grupowa, II faza grupowa i play-off.

Etap I – faza grupowa – 7 kolejek

W Etapie I drużyny zostaną podzielone na cztery grupy (od A do D) po osiem zespołów. Pierwsze siedem miejsc w grupie zostanie rozlosowanych z siedmiu koszyków utworzonych na podstawie rozstawienia z ubiegłego sezonu:

 1. Miejsce pierwsze - drużyny z miejsc 1-4 sezonu 2017/2018 – pierwszy koszyk,
 2. Miejsce drugie - drużyny z miejsc 5-8 sezonu 2017/2018 – drugi koszyk,
 3. Miejsce trzecie - drużyny z miejsc 9-12 sezonu 2017/2018 – trzeci koszyk,
 4. Miejsce czwarte - drużyny z miejsc 13-16 sezonu 2017/2018 – czwarty koszyk,
 5. Miejsce piąte - drużyny z miejsc 17-20 sezonu 2017/2018 – piąty koszyk,
 6. Miejsce szóste - drużyny z miejsc 21-24 sezonu 2017/2018 – szósty koszyk,
 7. Miejsce siódme - drużyny z miejsc 25-28 sezonu 2017/2018 – siódmy koszyk,

W każdej grupie będzie po jednej drużynie z każdego koszyka. Nowe zespoły zostaną dolosowane do poszczególnych grup z koszyka ósmego miejsca ósme. Gramy systemem każdy z każdym (7 kolejek). Ważne: wyniki z I fazy będą liczyć się w kolejnej!

Etap II – faza grupowa – 4 kolejki

Na podstawie wyników Etapu I zostaną następnie utworzone nowe grupy od E do H: 2 grupy 6-zespołowe i 2 grupy 8-zespołowe.

 1. Grupę E tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 – 3 w grupie A i grupie B Etapu I.
 2. Grupę F tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 – 3 w grupie C i grupie D Etapu I.
 3. Grupę G tworzą drużyny zajmujące miejsca 4 – 7 w grupie A i grupie B Etapu I.
 4. Grupę H tworzą drużyny zajmujące miejsca 4 – 7 w grupie C i grupie D Etapu I.

Będzie obowiązywać zasada równania poziomów, dlatego w grupach w Etapie II spotkają się drużyny o podobnych umiejętnościach. Co ważne, w czwartej kolejce spotkań tej fazy drużyny z grup E i F zmierzą się ze sobą by ustalić ostateczną kolejność przed trzecią fazą rozgrywek. Pierwsze drużyny zagrają ze sobą o rozstawienie z „1”, drugie drużyny w grupach zagrają o „3” itd.

Etap III –– 4 kolejki

Wyniki z Etapu II ostatecznie wyłonią drabinkę play-off – 16 drużyn oraz podział na grupy dla pozostałych 12.

Drabinka pucharowa powstaje z drużyn rozstawionych (pierwsze cztery drużyny z grup E i F Etapu II ustawionych w kolejności 1-8 w czwartej kolejce Etapu II) oraz dolosowanych (drużyny zajmujące miejsca 5-6 w grupach E i F oraz 1-2 w grupach G i H Etapu II). Drużyny te będą walczyły o miejsca 1 – 16.

Drużyny, które w Etapie II zajęły w grupach G i H miejsca 3-8 zostaną podzielone na dwie grupy I i J „naprzemiennie”. Grupę I utworzą zespoły z miejsc 3, 5 i 7 grupy G oraz 4, 6 i 8 grupy H; Grupę J odpowiednio drużyny z miejsc 4, 6, 8 grupy G oraz 3, 5, 7 grupy H. Tutaj również pamiętamy i uwzględniamy wcześniejsze wyniki spotkań między tymi drużynami!

Ostateczną kolejność sezonu 2018/2019 ustali ostatnia kolejka w której drużyny z grup I i J rozegrają pomiędzy sobą – pierwsze drużyny z tych grup zagrają o miejsce 17, drugie drużyny o 19. itd.

Szczegóły jak zawsze znajdziecie w Regulaminie.

Posted in alsr.