Poniżej prezentujemy fragment z regulaminu w którym zawarliśmy wszystkie elementy dotyczące systemu gier w V sezonie rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców - sezon 2019/2020.

VII. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki będą przeprowadzane w trzech fazach. Faza I grupowa w podziale na sześć grup, faza II grupowa w podziale na sześć grupy oraz faza play-off dla najlepszych 16 drużyn oraz równoległa III faza grupowa w podziale na trzy grupy dla pozostałych drużyn.
 2. W fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na sześć grupy (od A do F). Grupy A,B, D, E po sześć zespołów. Grupy C i F po pięć zespołów.
 3. Miejsca w grupach zostaną rozlosowane z sześciu koszyków utworzonych na podstawie rozstawienia z ubiegłego sezonu:
  1. Miejsce pierwsze – drużyny z miejsc 1-6 sezonu 2018/2019 – pierwszy koszyk
  2. Miejsce drugie – drużyny z miejsc 7-12 sezonu 2018/2019 – drugi koszyk
  3. Miejsce trzecie – drużyny z miejsc 13-18 sezonu 2018/2019 – trzeci koszyk
  4. Miejsce czwarte – drużyny z miejsc 19-24 sezonu 2018/2019 – czwarty koszyk
  5. Miejsce piąte w grupach A, B, D, E – drużyny z miejsc 25-28 sezonu 2018/2019 – piąty koszyk
  6. Miejsce szóste w grupach A, B, D, E oraz miejsce piąte w grupach C i F – nowozgłoszone drużyny – szósty koszyk
 4. Do każdej grupy zostanie wylosowane po jednej drużynie  z koszyków 1 – 6, za wyjątkiem grup C i F do których nie zostaną wylosowane drużyny z koszyka piątego.
 5. Spotkania w fazie I grupowej będą odbywać się systemem każdy z każdym. Wyniki z fazy I grupowej, będą liczyć się w dalszej części rozgrywek.
 6. Na podstawie wyników fazy I grupowej zostaną utworzone nowe grupy (od G do L): 4 grupy 6-zespołowe i 2 grupy 5-zespołowe.
  1. Grupę G tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 – 2 w grupach A, B i C po fazie I grupowej.
  2. Grupę H tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 – 2 w grupach D, E i F po fazie I grupowej.
  3. Grupę I tworzą drużyny zajmujące miejsca 3 – 4 w grupach A, B i C po fazie I grupowej.
  4. Grupę J tworzą drużyny zajmujące miejsca 3 – 4 w grupach D, E i F po fazie I grupowej.
  5. Grupę K tworzą drużyny zajmujące miejsca 5 – 6 w grupach A i B oraz drużyna zajmująca miejsce 5 w grupie C po fazie I grupowej.
  6. Grupę L tworzą drużyny zajmujące miejsca 5 – 6 w grupie D i E oraz drużyna zajmująca miejsce 5 w grupie F po fazie I grupowej.
 7. Mecze w fazie II grupowej rozgrywane są jedynie pomiędzy zespołami, które nie spotkały się ze sobą w fazie I. Wyniki spotkań między tymi zespołami które rozegrały pomiędzy sobą spotkanie w fazie I są zaliczane do wyników fazy II.
 8. Na początku III fazy rozgrywek, dla wszystkich drużyn z grup G i H oraz drużyn z miejsc 1 - 2 grup I oraz J przewidziana jest dodatkowa kolejka spotkań, w której zmierzą się ze sobą drużyny z odpowiadających sobie miejsc grup G i H oraz odpowiednio I i J  celem ustalenia końcowej kolejności tych drużyn. Pierwsza drużyna z grupy G zmierzy się z pierwszą drużyną z grupy H itd. (miejsca P1 do P12). Pierwsza drużyna grupy I zmierzy się z pierwszą drużyną grupy J, oraz odpowiednio drużyny z drugich miejsc (miejsca P13 - P16). Drużyny P1-P16 grają w rundzie pucharowej (play-off)
 9. Na podstawie wyników fazy II grupowej drużyny zostaną podzielone na dwie klasy rozgrywek (16 i 18 drużyn) i rozpocznie się faza play-off dla pierwszej klasy rozgrywana systemem pucharowym i równoległa III faza grupowa dla drugiej klasy.
 10. Runda pucharowa zostanie rozegrana tzw. systemem pucharowym z rozstawieniem bez losowania. Drużyny w pierwszej rundzie zostaną sparowane w następujący sposób:
  1. P1 - P16
  2. P2 - P15
  3. P3 - P14
  4. P4 - P13
  5. P5 - P12
  6. P6 - P11
  7. P7 - P10
  8. P8 - P9
 11. Szczegółowa drabinka fazy pucharowej będzie każdorazowo publikowana na stronie organizatora.
 12. Druga klasa rozgrywek powstaje z drużyn zajmujących miejsca 3-6 w grupach I oraz J po fazie II grupowej, a także drużyny grup K i L. Drużyny te będą walczyły o miejsca 17 – 34.
 13. Drużyny w drugiej klasie rozgrywek będą podzielone na trzy grupy M, N oraz O wg klucza:
  1. W grupie M zagrają drużyny które w fazie II grupowej zajęły odpowiednio miejsca 3 i 4 w grupie I, 5 i 6 w grupie J oraz 1 i 2 w grupie K.
  2. W grupie N zagrają drużyny które w fazie II grupowej zajęły odpowiednio miejsca 3 i 4 w grupie J, 5 i 6 w grupie I oraz 1 i 2 w grupie L.
  3. W grupie O zagrają drużyny które w fazie II grupowej zajęły odpowiednio miejsca 3, 4 i 5 w grupach K i L.
 14. Dla grup M i N mecze w fazie III grupowej rozgrywane są jedynie między zespołami, które nie były w jednej grupie w fazie II. Wyniki wcześniejszych spotkań pomiędzy zespołami które były w jednej grupie w fazie II są, zaliczane do fazy III.
 15. Spotkanie w grupie O będą odbywać się systemem każdy z każdym. Wyniki z wcześniejszych fazy rozgrywek nie będą liczyć się dla tej grupy. Kolejność końcowa w grupie O jest jednocześnie kolejnością końcową sezonu dla miejsc 29-34.
 16.  Dla grup M i N przewidziana jest dodatkowa kolejka spotkań, w której zmierzą się ze sobą drużyny z odpowiadających sobie miejsc z obu grup (tj. pierwsza drużyna z grupy M z pierwszą drużyną z grupy N, itd.) celem ustalenia końcowej kolejności sezonu dla miejsc 17-28.
Posted in alsr.