By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Formularz PDF jest przygotowany do wypełnienia go na komputerze. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników, a następnie wydrukowaniu wypełnionego uprzednio formularza. 

Po podpisaniu wydrukowanego formularza zgłoszeniowego przez kapitana drużyny należy przedłożyć go sekretariacie szkoły, w celu potwierdzenia iż osoby zgłoszone są rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów szkoły, którą drużyna reprezentuje. W celu usprawnienia tego procesu dodaliśmy pole Imię, Nazwisko ucznia.

Prosimy też o wskazanie kapitana drużyny/osoby kontaktowej, tak by w razie konieczności była możliwość kontaktu z drużyną i przekazaniu jej niezbędnych informacji.

Skan podpisanego i poświadczonego zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie do organizatora na adres siatkowka@tss.org.pl. Oryginał zgłoszenia dostarczyć na spotkanie organizacyjne, na które zostają zaproszeni kapitanowie drużyn. Spotkanie odbędzie się 9 października 2019 roku, w Pozytywnej Szkole Podstawowej o godz. 18:00. Kapitanowie drużyn otrzymają dodatkowo informację drogą mailową.

Formularz należy dostarczyć do organizatora, do dnia 07.10.2019 roku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.