By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Najlepiej wypełnić go komputerowo. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników oraz w danych kapitana drużyny, a dopiero później jego wydrukowania.

Po podpisaniu wydrukowanego formularza zgłoszeniowego przez kapitana drużyny należy przedłożyć go sekretariacie szkoły, w celu potwierdzenia iż osoby zgłoszone są rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów szkoły, którą drużyna reprezentuje. W celu usprawnienia tego procesu dodaliśmy pole Imię, Nazwisko ucznia.

Prosimy też o wskazanie kapitana drużyny/osoby kontaktowej, tak by w razie konieczności była możliwość kontaktu z drużyną i przekazaniu jej niezbędnych informacji.

Należy też uiścić opłatę za uczestnictwo drużyny w rozgrywkach w wysokości 700 zł najpóźniej do dnia rozpoczęcia rozgrywek. Przelew należy wysłać na poniższe dane:

Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
ING Bank Śląski S.A.
nr: 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631

W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać nazwę drużyny za którą jest dokonywana wpłata.

Skan podpisanego i poświadczonego zgłoszenia oraz potwierdzenie zrealizowanego przelewu należy przesłać niezwłocznie do organizatora na adres siatkowka@tss.org.pl. Oryginał zgłoszenia dostarczyć na spotkanie organizacyjne, na które zostają zaproszeni kapitanowie drużyn. Spotkanie odbędzie się 2 października 2018 roku, w Pozytywnej Szkole Podstawowej o godz. 18:00. Kapitanowie drużyn otrzymają dodatkowo informację drogą mailową.

Formularz należy dostarczyć do organizatora, do dnia 30.09.2018 roku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.