Tabele turniejowe ALSR Volleyball Beach Cup 2019

Turniej 1 - 18.05.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
2
Kur-Czy Squad
A. Kurkowski
M. Czyżykowski
3
Korsarze
M. Kępowicz
D. Grabowski
P. Kurowski
4
07 zgłoś się
J. Gneba
P. Skierkowski
5
Kojoty
K. Smolnik
M. Sawicki
6
Kondiki Plus
P. Kondracki
K. Kondracka
K. Romanowska
7
Mosquitos
E. Kurys
K. Komarzewski
8
Wybrzeże Klatki Schodowej
B. Gneba
D. Reiss
H. Słowikowski
9
Vipers Team
J. Kolczyński
M. Reichel
K. Cybulski
10
R-Team
M. Raszpunda
A. Raszpunda
11
Polanki Beach
A. Kuśmider
K. Krajweski
M. Kowalski
12
Rakiety Light
M. Kocbuch
B. Sykut
Miejsce
Nazwa
1
Zmieszani
2
Rakiety Light
3
Mosquitos
4
07 zgłoś się
5
Korsarze
6
Wybrzeże Klatki Schodowej
7
Polanki Beach
8
Kojoty
9
R-Team
10
Kondiki Plus
11
Kur-Czy Squad
12
Vipers Team

Turniej 2 - 02.06.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
2
07 zgłoś się
B. Gneba
P. Skierkowski
M. Schmidt
3
Mosquitos
E. Kurys
K. Komarzewski
K. Bracichowicz
4
Vipers & Friends
J. Kolczyński
M. Mikołajek
5
Rakiety Light
M. Kocbuch
R. Pacyński
R. Bartelik
6
Alien
K. Kondracki
M. Wiśniewski
M. Gorlikowski
7
Kapiszony
K. Romanowska
J. Sinicki
Z. Stach
8
Orły
M. Polańska
K. Polański
9
Neofici
K. Magier
B. Kozłowski
10
Niedopary
M. Kozubek
P. Berlińska
11
Majdan Team
A. Majdan
R. Majdan
12
El Equipo de Andres
A. Masiak
M. Milewska
Miejsce
Nazwa
1
El Equipo de Andres
2
Zmieszani
3
Orły
4
Alien
5
Majdan Team
6
07 zgłoś się
7
Rakiety Light
8
Kapiszony
9
Mosquitos
10
Niedopary
11
Vipers & Friends
12
Neofici

Turniej 3 - 09.06.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Putsynna Burza
J. Jastrzębski
M. Gorlikowski
2
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
3
Niewiadomokto I
A. Wyrzykowski
D. Breszka
4
Mosquitos
E. Kurys
K. Komarzewski
5
Drink Team
B. Gneba
M. Żuchowski
P. Skierkowski
6
Czyżyk Squad
M. Czyżykowski
A. Czyżykowska
P. Wawryniuk
7
Rakiety Light
R. Bartelik
M. Kocbuch
K. Warecka
8
RD Team
J. Kolczyński
G. Giżewski
K. Cicherski
9
Baby Jagi
K. Romanowska
K. Lorkowska-Wojcieszek
10
Niewiadomokto II
Sz. Arciemiuk
M. Arciemiuk
K. Wyrzykowski
11
El Equipo de Andres
A. Masiak
J. Sinicki
J. Khokhlova
12
Chłopaki od Aśki
R. Tomaszewski
T. Kamola
Miejsce
Nazwa
1
Mosquitos
2
Chłopaki od Aśki
3
Niewiadomokto I
4
Rakiety Light
5
Zmieszani
6
El Equipo de Andres
7
Drink Team
8
Baby Jagi
9
Putsynna Burza
10
Niewiadomokto II
11
RD Team
12
Czyżyk Squad

Turniej 4 - 22.06.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
2
Korsarze
M. Kępowicz
D. Grabowski
Sz. Macewicz
3
Kondiki
P. Kondracki
K. Kondracka
T. Kamola
4
RoGru Team
R. Grużewski
G. Grużewski
5
Kapiszony
K. Romanowska
J. Sinicki
Z. Stach
6
Kenijscy Hokeiści
K. Wyrzykowski
A. Wyrzykowski
7
Rakiety Light
M. Kocbuch
P. Berlińska
E. Kurys
8
Chill - OUT
D. Starosta
M. Kowalewski
P. Jancewicz
9
El Equipo de Andres
A. Masiak
B. Klimkowska
Miejsce
Nazwa
  
1
El Equipo de Andres
El Equipo de Andres
2
Kondiki
Kondiki
3
Kapiszony
Kapiszony
4
Rakiety Light
Rakiety Light
5
Kenijscy Hokeiści
Kenijscy Hokeiści
6
Zmieszani
Zmieszani
7
Korsarze
Korsarze
8
Chill - OUT
Chill - OUT
9
RoGru Team
RoGru Team

Turniej 5 - 29.06.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Zmieszani
E. Woźny
M. Grzenia
J. Wałdoch
2
677 team
J. Kuranowski
Ja. Kuranowski
K. Bona
3
RoGru Team
R. Grużewski
G. Grużewski
4
Piranie+
P. Skierkowski
R. Kasprów
P. Bugowski
5
Chill-Out
D. Starosta
M. Wiśniewski
P. Berlińska
6
M&P
M. Rożek
P. Kurowski
7
Last Minute
M. Kowalski
B. Wieloszewski
8
Najlepsi
J. Jastrzębski
J. Manutrewicz
Miejsce
Nazwa
1
Zmieszani
2
Chill-Out
3
677 Team
4
Last Minute
5
Piranie+
6
Najlepsi
7
M&P
8
RoGru Team

Turniej 6 - 06.07.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Dream Team
J. Parzych
J. Kusznierczuk
A. Kuśmider
2
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
3
Stówka z hakiem
K. Romanowska
K. Koperska
R. Tomaszewski
4
Mosquitos
E. Kurys
K. Komarzewski
K. Bracichowicz
5
Ducky on the beach
A. Bućko
D. Bućko
P. Bućko
6
Last Minute
D. Gołuński
K. Bona
7
Korsarze
M. Kępwowicz
T. Kępowicz
D. Lewańczyk
8
Piękne i Bestia
A. Hallmann
D. Hallmann
B. Zalewska
9
GruDru i Minionki
R. Grużewski
G. Grużewski
10
Kaman
K. Kondracka
D. Maciejewski
11
GBR
B. Gneba
P. Berlińska
D. Reiss
12
Karo Volley
R. Czujko
Ł. Grabka
J. Manturewicz
Miejsce
Nazwa
1
Zmieszani
2
GBR
3
Mosquitos
4
Korsarze
5
Ducky on the beach
6
Kaman
7
Stówka z hakiem
8
GruDru i Minionki
9
Dream Team
10
Karo Volley
11
Last Minute
12
Piękne i Bestia

Turniej 7 - 20.07.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Incognito
T. Kępowicz
Sz. Macewicz
2
Last Minute
B. Wieloszewski
M. Kowalski
3
Asy Karo
K. Romanowska
J. Gneba
4
Chill Out
M. Kowalewski
G. Walukiewicz
S. Gonera
5
Kondiki
K. Kondracka
P. Kondracki
6
Karo Volley
K. Barecka
Ł. Grabka
R. Czujko
7
Żabianka Team
J. Kolczyński
M. Mikołajek
8
Piękne i bestia
A. Hallmann
D. Hallmann
9
Albatrosy
P. Skierkowski
S. Kudyba
10
Mosquitos
K. Komarzewski
E. Kurys
K. Bracichowicz
11
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
12
Tre do loro
B. Gneba
P. Berlińska
M. Żuchowski
Miejsce
Nazwa
1
Incognito
2
Mosquitos
3
Albatrosy
4
Kondiki
5
Tre do loro
6
Last Minute
7
Chill Out
8
Żabianka Team
9
Zmieszani
10
Asy Karo
11
Karo Volley
12
Piękne i bestia

Turniej 8 - 27.07.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Albatrosy
P. Skierkowski
S. Kudyba
2
Chill Out
M. Kowalewski
G. Walukiewicz
P. Jancewicz
3
Piękne i bestia
A. Hallmann
B. Zalewska
4
Manti i Łuki
J. Manturewicz
Ł. Grabka
5
GruDru i Minionki
R. Grużewski
G. Grużewski
6
Hakuna Matata
J. Gneba
P. Berlińska
R. Rybarczyk
7
Czyżyk Squad
A. Czyżykowska
M. Czyżykowski
8
Asy Karo
K. Romanowska
J. Gneba
K. Barecka
9
70/84/92
J. Kolczyński
M. Mikołajek
S. Sztyrak
10
Fancy Team
M. Kozubek
K. Bracichowicz
E. Kurys
11
Zmieszani
E. Woźny
J. Jaśko
R. Tomaszewski
12
677 Team
K. Bona
J. Kuranowski
Miejsce
Nazwa
1
Fancy Team
2
Albatrosy
3
Hakuna Matata
4
70/84/92
5
Chill Out
6
677 Team
7
Czyżyk Squad
8
Manti i Łuki
9
Asy Karo
10
Piękne i bestia
11
Zmieszani
12
GruDru i Minionki

Turniej 9 - 10.08.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Zmieszani
E. Woźny
M. Grzenia
P. Szczepański
2
Suns SP14
A. Kuśmider
M. Gorlikowski
P. Skierkowski
3
Vojda Team
K. Wojda
P. Wojda
4
Ryśki
K. Sałata
R. Sałata
5
MikoVipers
J. Kolczyński
M. Mikołajek
M. Marynowska
6
Kapitany
G. Giżewski
A. Kurkowski
D. Starosta
7
Czyżyk Squad
M. Czyżykowski
A. Czyżykowska
M. Raszpunda
8
Lucky Team
K. Bona
M. Wieruszewski
9
Hakuna Matata
B. Gneba
M. Żuchowski
10
Asy Karo
K. Romanowska
K. Barecka
11
Dream Team
J. Parzych
J. Kusznierczuk
D. Hallmann
12
Chill Out
M. Kowalewski
G. Walukiewicz
E. Kurys
Miejsce
Nazwa
1
Chill Out
2
Zmieszani
3
Hakuna Matata
4
MikoVipers
5
Ryśki
6
Lucky Team
7
Suns SP14
8
Dream Team
9
Czyżyk Squad
10
Vojda Team
11
Kapitany
12
Asy Karo

Turniej 10 - 17.08.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Incognito
T. Kępowicz
D. Grabowski
2
Team Salutto Alkohollikko
J. Szałach
M. Gąsior
3
Zmieszani
E. Woźny
J. Wałdoch
M. Grzenia
4
Ducky on the beach
D. Bućko
A. Bućko
O. Bućko
5
Plażowe Piranie
B. Gneba
P. Skierkowski
6
Fancy Team
M. Kozubek
E. Kurys
7
Jagodzianki
G. Giżewski
D. Zadrejkowska
R. Zadrejkowski
8
Czyżyk Squad
A. Czyżykowska
M. Czyżykowski
9
Asy Karo
K. Romanowska
J. Gneba
Ł. Grabka
Miejsce
Nazwa
1
Fancy Team
2
Incognito
3
Czyżyk Squad
4
Zmieszani
5
Asy Karo
6
Plażowe Piranie
7
Team Salutto Alkohollikko
8
Jagodzianki
9
Ducky on the beach

Turniej 11 - 31.08.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Manti i Łuki
J. Manturewicz
Ł. Grabka
2
Chill Out
M. Kowalewski
G. Walukiewicz
D. Starosta
3
Dream Team
J. Parzych
J. Kusznierczuk
4
Ryśki
K. Sałata
R. Sałata
5
Kondiki
P. Kondracki
K. Kondracka
6
Hakuna Matata
B. Gneba
M. Żuchowski
7
Ola i Beata
A. Hallmann
B. Zalewska
8
Nieznani Sprawcy
E. Kurys
B. Wieloszewski
9
Zmieszani
E. Woźny
M. Grzenia
10
Asy Karo
K. Romanowska
J. Gneba
11
Teraz MY
T. Kępowicz
M. Wiśniewski
M. Kępowicz
12
Gru Dru i Minionki
R. Grużewski
G. Grużewski
Miejsce
Nazwa
1
Nieznani Sprawcy
2
Ryśki
3
Chill Out
4
Teraz MY
5
Hakuna Matata
6
Zmieszani
7
Manti i Łuki
8
Asy Karo
9
Kondiki
10
Ola i Beata
11
Gru Dru i Minionki
12
Dream Team

Turniej 12 - 07.09.2019
GrupyKlasyfikacja końcowa
grupa
Nazwa drużyny
Zawodnik 1
Zawodnik 2
Zawodnik 3
1
Incognito
T. Kępowicz
D. Grabowski
2
Chilli & Chilli
D. Starosta
P. Jancewicz
3
Asy Karo
K. Romanowska
J. Gneba
4
Albatrosy
P. Skierowski
S. Kudyba
5
Chill Out
M. Kowalewski
G. Walukiewicz
6
Czyżyk Squad
M. Czyżykowski
A. Czyżykowska
7
Zmieszani
E. Woźny
M. Grzenia
J. Wałdoch
8
Rakiety Light
R. Bartelik
M. Kocbuch
B. Sykut
9
Głucha lotka
R. Kasprów
B. Głuszak
10
Hakuna Matata
B. Gneba
P. Berlińska
11
Fancy Team
M. Kozubek
E. Kurys
K. Bracichowicz
12
Last Minute
B. Wieloszewski
M. Wiśniewski
[table “” not found /]

Klasyfikacja generalna 2019
Miejsce
Zawodnik
Punktacja
1
E. Kurys
104
2
E. Woźny
95
3
M. Grzenia
93
4
J. Wałdoch
75
5
B. Gneba
67
6
P. Skierkowski
57
7
P. Berlińska
52
8
K. Romanowska
50
9
K. Komarzewski
47
10
K. Kondracka
43
11
M. Kowalewski
41
12
T. Kępowicz
41
13
K. Bracichowicz
37
14
G. Walukiewicz
36
15
M. Kocbuch
35
16
M. Żuchowski
32
17
A. Masiak
31
18
J. Gneba
29
19
M. Wiśniewski
29
20
M. Gorlikowski
29
21
B. Wieloszewski
28
22
J. Kolczyński
28
23
P. Kondracki
27
24
M. Kozubek
27
25
D. Starosta
26
26
K. Bona
26
27
D. Grabowski
25
28
M. Mikołajek
25
29
Ł. Grabka
24
30
M. Czyżykowski
23
31
M. Kępowicz
23
32
J. Sinicki
22
33
M. Kowalski
22
34
T. Kamola
22
35
J. Manturewicz
21
36
A. Czyżykowska
21
37
P. Bugowski
19
38
R. Tomaszewski
19
39
K. Sałata
19
40
R. Sałata
19
41
Sz. Macewicz
18
42
D. Reiss
18
43
A. Wyrzykowski
18
44
J. Kuranowski
17
45
G. Grużewski
17
46
R. Grużewski
17
47
A. Kuśmider
16
48
R. Bartelik
15
49
Z. Stach
15
50
P. Kurowski
14
51
P. Jancewicz
13
52
D. Bućko
13
53
A. Bućko
13
54
B. Klimkowska
12
55
M. Milewska
12
56
M. Skorupa
12
57
M. Manikowski
11
58
J. Jastrzębski
11
59
P. Szczepański
11
60
B. Sykut
11
61
K. Wyrzykowski
11
62
G. Giżewski
10
63
R. Rybarczyk
10
64
J. Parzych
10
65
K. Polański
10
66
Ja. Kuranowski
10
67
S. Kudyba
10
68
M. Polańska
10
69
J. Kusznierczuk
10
70
D. Breszka
10
71
D. Lewańczyk
9
72
M. Kępwowicz
9
73
K. Warecka
9
74
M. Marynowska
9
75
A. Majdan
8
76
M. Bartosiak
8
77
P. Bućko
8
78
M. Raszpunda
8
79
R. Majdan
8
80
A. Hallmann
8
81
R. Kasprów
8
82
M. Wieruszewski
7
83
D. Maciejewski
7
84
K. Barecka
7
85
H. Słowikowski
7
86
M. Schmidt
7
87
M. Gąsior
7
88
J. Szałach
7
89
B. Zalewska
7
90
D. Hallmann
7
91
J. Khokhlova
7
92
K. Koperska
6
93
D. Zadrejkowska
6
94
S. Gonera
6
95
R. Pacyński
6
96
R. Zadrejkowski
6
97
M. Rożek
6
98
K. Krajweski
6
99
K. Smolnik
5
100
A. Nowak
5
101
R. Czujko
5
102
M. Sawicki
5
103
O. Bućko
5
104
K. Lorkowska-Wojcieszek
5
105
A. Kurkowski
4
106
A. Raszpunda
4
107
M. Arciemiuk
3
108
K. Wojda
3
109
P. Wojda
3
110
Sz. Arciemiuk
3
111
J. Jaśko
2
112
D.Starosta
2
113
D. Gołuński
2
114
K. Cicherski
2
115
K. Magier
1
116
M. Reichel
1
117
B. Kozłowski
1
118
K. Cybulski
1
119
P. Wawryniuk
1

Klasyfikacja generalna 2018
Miejsce
Zawodnik
Punktacja
1
M. Gorlikowski
77
2
M. Grzenia
69
3
E. Woźny
67
4
J. Wałdoch
64
5
K. Bona
57
6
R. Pacyński
55
7
P. Skierkowski
48
8
J. Jastrzębski
46
9
T. Kępowicz
45
10
G. Boguszewski
44
11
K. Lorkowska-Wojcieszek
44
12
P. Szczepański
44
13
E. Kurys
42
14
M. Kępowicz
41
15
D. Reiss
41
16
M. Czyżykowski
40
17
K. Romanowska
40
18
M. Kocbuch
40
19
J. Kuranowski
35
20
B. Gneba
35
21
R. Bartelik
35
22
A. Kuśmider
34
23
A. Masiak
30
24
K. Wyrzykowski
25
25
A. Czyżykowska
24
26
P. Wesołowski
23
27
P. Roziewski
23
28
A. Boguszewska
22
29
B. Gruszka
20
30
R. Grużewski
20
31
P. Kaleta
20
32
I. Nefedov
19
33
J. Jaśko
19
34
K. Kondracka
18
35
M. Sykut
18
36
K. Waracka
18
37
E. Kasprów
17
38
R. Kasprów
17
39
G. Jędrzejczyk
17
40
J. Sinicki
15
41
B. Sykut
15
42
P. Kondracki
14
43
D. Gołuński
14
44
P. Roziński
13
45
P. Berlińska
12
46
J. Grzelak
12
47
B. Klimkowska
12
48
P. Wawryniuk
11
49
A. Galiński
11
50
M. Wiśniewski
10
51
B. Głuszak
10
52
G. Grużewski
9
53
S. Michalak
9
54
W. Jeliński
7
55
K. Wardaszka
7
56
P. Brzeski
7
57
G. Giżewski
7
58
Ś. Głowacka-Brzeska
7
59
J. Dolata
6
60
G. Walukiewicz
6
61
T. Woźniak
6
62
D. Starosta
6
63
J. Frańczak
5
64
S. Ciszek
5
65
D. Zielnik
5
66
R. Żmudziński
5
67
J. Liedtke
5
68
H. Sinicka
5
69
P. Allaburda
5
70
B. Wieloszewski
4
71
M. Raszpunda
4
72
M. Kozubek
4
73
K. Kalczyński
4
74
A. Raszpunda
4
75
M. Kowalewski
3
76
T. Skóra
3
77
K. Czuraj
3
78
R. Romejko
3
79
M. Rożek
3
80
M. Szczygielski
3
81
Ł. Nowicki
3
82
S. Gonera
3
83
K. Nowak
2
84
Ł. Hirsch
2
85
R. Nowak
2
86
P. Kłos
2
87
A. Kocbuch
2
88
P. Baranowski
2
89
P. Mentel
1
90
M. Stanek
1
91
K. Żebrowski
1
92
A. Oryńczak
1
93
Ma. Stanek
1
94
M. Tomczyk
1
95
G. Czaicki
1