By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Prosimy nie podpisywać wypełnionych formularzy przed zgłoszeniem do turnieju! Zgłoszeni zawodnicy, formularz podpiszą w dniu rozgrywania turnieju, w biurze zawodów.

Wypełniony formularz należy wysłać drogą mailową na adres: siatkowka@tss.org.pl najwcześniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Każdorazowo przyjmujemy zgłoszenia na najbliższy z rozgrywanych turniejów.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.