By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Najlepiej wypełnić go komputerowo. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników a dopiero później jego wydrukowania. Prosimy nie podpisywać wypełnionych formularzy przed zgłoszeniem do turnieju! Zgłoszeni zawodnicy, formularz podpiszą w dniu rozgrywania turnieju, w biurze zawodów.

Wypełniony formularz należy wysłać drogą mailową na adres: siatkowka@tss.org.pl najwcześniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Każdorazowo przyjmujemy zgłoszenia na najbliższy z rozgrywanych turniejów. Formularze na poszczególne turnieje można wysyłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. turniej pierwszy 30 czerwca 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 25 czerwca
  2. turniej drugi 7 lipca 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 2 lipca
  3. turniej trzeci 14 lipca 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 9 lipca
  4. turniej czwarty 28 lipca 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 23 lipca
  5. turniej piąty 11 sierpnia 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 6 sierpnia
  6. turniej szósty 18 sierpnia 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 13 sierpnia
  7. turniej siódmy 1 września 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 27 sierpnia
  8. turniej ósmy 8 września 2018 – dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 3 września

Po otrzymaniu od organizatora informacji potwierdzającej zakwalifikowanie się na turniej należy niezwłocznie uiścić opłatę za uczestnictwo drużyny w rozgrywkach w wysokości 60 zł. Przelew należy wysłać na poniższe dane:

Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
ING Bank 27 1050 1764 1000 0090 8025 1631

W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać nazwę drużyny za którą jest dokonywana wpłata, oraz datę turnieju.

Oryginalny formularz należy dostarczyć do biura zawodów w dniu rozgrywania zawodów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.