By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Formularz PDF jest przygotowany do wypełnienia go na komputerze. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników, zapisania w wersji elektronicznej a także przesłania go wiadomością mailową. Prosimy nie podpisywać wypełnionych formularzy przed zgłoszeniem do turnieju! Zgłoszeni zawodnicy, formularz podpiszą w dniu rozgrywania turnieju, w biurze zawodów.

Wypełniony formularz należy wysłać drogą mailową na adres: siatkowka@tss.org.pl najwcześniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Każdorazowo przyjmujemy zgłoszenia na najbliższy z rozgrywanych turniejów. Formularze na poszczególne turnieje można wysyłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. turniej pierwszy niedziela 30 czerwca 2019 - dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 17 czerwca
  2. turniej drugi niedziela 7 lipca 2019 - dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 24 czerwca
  3. turniej trzeci niedziela 21 lipca 2019 - dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 8 lipca
  4. turniej czwarty niedziela 11 sierpnia 2019 - dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 29 lipca
  5. turniej piąty niedziela 18 sierpnia 2019 - dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 5 sierpnia

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.