By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Formularz proszę wypełnić na komputerze. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników więc nie ma potrzeby jego drukowania.

Wypełniony formularz należy wysłać drogą mailową na adres: siatkowka[at]tss.org.pl W wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia drużyny do rozgrywek będzie umieszczona informacja odnośnie opłaty za udział drużyny w rozgrywkach. Tylko drużyny które zostały poprawnie zgłoszone a udział w rozgrywkach został opłacony, zostaną wciągnięte na listę startową.

Koszt wpisowego na sezon 2019/2020, to 3100 zł od drużyny.

Oryginalny formularz należy dostarczyć na spotkaniu osób odpowiedzialnych za drużynę, o terminie którego poinformujemy tuż po zamknięciu listy uczestników.

W rozgrywkach Super Ligi Męskiej może uczestniczyć maksymalnie 8 drużyn. Pierwszeństwo w starcie mają drużyny zajmujące miejsce od 1 do 8 w sezonie 2018/2019. Zgłoszenia przyjmujemy do czasu skompletowania wymaganej ilości drużyn, nie później jednak jak do 30 września 2019. Po tym dniu pozostałe miejsca zostaną udostępnione drużynom chcącym rozegrać swój pierwszy sezon w najwyższej klasie rozgrywek męskich.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.