By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Formularz PDF jest przygotowany do wypełnienia go na komputerze. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników, a następnie wydrukowaniu wypełnionego uprzednio formularza. 

Skan podpisanego zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie do organizatora na adres siatkowka@tss.org.pl. Oryginał zgłoszenia dostarczyć nie później niż w dniu rozpoczęcia turnieju.