By zgłosić drużynę do turnieju trzeba w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełnić go komputerowo. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników oraz w danych kapitana drużyny, a dopiero później jego wydrukowania.

Po podpisaniu wydrukowanego formularza zgłoszeniowego przez kapitana drużyny należy przesłać go drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: siatkowka@tss.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, Zgłaszający otrzyma fakturę pro forma wystawioną na dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Po zaksięgowaniu płatności, Zgłaszający otrzyma potwierdzenie udziału zgłoszonej drużyny w turnieju.

Oryginał zgłoszenia dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu 9 lutego, przed rozlosowaniem drużyn. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.