Wsparcie ze strony Miasta Gdańska

W trakcie spotkania  monitorującego z Prezydium Rady Rodziców w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdański. Dyrektor Piotr Szeląg, występujący w imieniu współorganizatora ALSR poruszył temat naszej inicjatywy w rozmowie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Piotrem Kowalczukiem.Continue reading